VoorZorg: Verpleegkundige ondersteuning bij zwangerschap en opvoeding!

VoorZorg is een veelbelovende en goed onderbouwde interventie ter ondersteuning van gezinnen met veel risico's op opvoedingsproblemen, waardoor de gezondheid en ontwikkelingskansen van de moeders en kinderen vergroot worden.

Het programma is een vertaling, aanpassing en implementatie van het Nurse-Family Partnership program, dat is ontwikkeld in de Verenigde Staten door prof. Dr. David Olds en in ruim 30 jaar durend onderzoek effectief gebleken. Ook de eerste resultaten in Nederland zijn positief.

Het programma wordt behalve in de VS ook uitgevoerd in Canada en AustraliŽ en wat betreft Europa in Nederland en Engeland.

De doelgroep van VoorZorg bestaat uit jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind, met een lage opleiding, een laag inkomen, en daarbij diverse andere negatieve en risicofactoren, zoals huiselijk geweld in het verleden of in de huidige relatie, weinig sociale steun en een ongezonde leefstijl en/of roken, drugs en alcohol misbruik.

Het programma bestaat uit een intensief schema van huisbezoeken door ervaren en speciaal getrainde jeugdverpleegkundigen. De huisbezoeken beginnen vanaf zo vroeg mogelijk in de zwangerschap en duren tot het kind 24 maanden oud is.

Hoe worden de deelneemsters bereikt

Verloskundigen, huisartsen, gynaecologen, straathoekwerk, MEE, interne schoolbegeleiders, leerplichtambtenaren en anderen bespreken met zwangeren uit de doelgroep het programma VoorZorg. De VoorZorgverpleegkundige neemt bij een positieve reactie contact op en gaat op een uitgebreid kennismakingshuisbezoek (tevens intake).

De selectiecriteria voor deelname aan VoorZorg zijn:

  • geen eerder levend geboren kind
  • deelname moet starten bij uiterlijk 28 weken zwangerschap
  • leeftijd maximaal 25 jaar
  • opleiding maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs, of VMBO basis- of kaderberoepsgerichte leerweg.
  • enige beheersing van de Nederlandse taal.
Relevantie links:
Algemene site Voorzorg: http://www.voorzorg.info